Լավ լուր՝ վարորդների համար․ ՎԵՐՋԱՊԵՍ..տուգանքի չափերը նվազել են. միայն իմանաք, թե ինչերին է վերաբերվում

Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 132-րդ հոդվածում փոփոխություններ են կատարվել, որոնք ուժի մեջ են մտել սեպտեմբերի 1-ից։ Փոփոխությունների համաձայն․ 1.

Չհաշվառված, տեխնիկական զննություն չանցած, տեխնիկական անսարքություններ ունեցող կամ առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված, մեծ եզրաչափերով, ծանրաքաշ, վտանգավոր բեռների կամ չվնասազերծված տարայի փոխադրման կանոնների խախտումներով, անընթեռնելի, ստանդարտին չհամապատասխանող,

ինքնաշեն կամ սահմանված տեղում չփակցված հաշվառման համարանիշերով, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում տրանսպորտային միջոցի հետնապատին հաշվառման համարանիշի կրկնօրինակում չունեցող տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կազմակերպությունների ղեկավարների կամ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և շահագործման համար պատասխանատու անձանց կողմից թույլատրելը’ առաջացնում է տուգանքի նշանակում’ 10 հազար դրամի չափով։

-Նախկինում նախատեսված էր 20 հազար դրամի չափով տուգանք։ 2. Առանց հաշվառման համարանիշի, կեղծված կամ փոխարինված հաշվառման համարանիշով կամ ժամանակավոր համարանիշի օգտագործման ժամկետը լրանալուց հետո տրանսպորտային միջոցի շահագործումը կազմակերպությունների ղեկավարների կամ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և շահագործման համար պատասխանատու անձանց կողմից թույլատրելը’ առաջացնում է տուգանքի նշանակում’ 29 հազար դրամի չափով։

-Նախկինում նախատեսված էր 100 հազար դրամի չափով տուգանք։ 3. Կազմակերպությունների ղեկավարների կամ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և շահագործման համար պատասխանատու անձանց կողմից ոչ սթափ վիճակում գտնվող վարորդներին տրանսպորտային միջոցներ վարել թույլ տալը’ առաջացնում է տուգանքի նշանակում’ 29 հազար դրամի չափով։ -Նախկինում նախատեսված էր 50 հազար դրամի չափով տուգանք։ 4. Կազմակերպությունների ղեկավարների կամ տրանսպորտային

միջոցների տեխնիկական վիճակի և շահագործման համար պատասխանատու անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքից զրկված անձանց, ինչպես նաև ուժը կորցրած վարորդական վկայականով տրանսպորտային միջոցներ վարել թույլ տալը’առաջացնում է տուգանքի նշանակում’29 հազար դրամի չափով։ -Նախկինում նախատեսված էր 50 հազար դրամի չափով տուգանք:

Աղբյուր https://vendeto.info/?p=93394

Amendments have been made to Article 132 of the Code of Administrative Offenses, which came into force on September 1. According to the changes ․ 1. Unregistered, not technically inspected, with technical malfunctions or re-equipped without proper permit, with violations of the rules of transportation of large dimensions, heavy, dangerous cargo or undamaged containers, illegible, non-compliant, self-made or unmarked Permitting the operation of vehicles without a copy of the registration

number on the back wall of the vehicle by the heads of the organizations or the technical condition of the vehicles by the persons responsible for the operation shall result in a fine in the amount of 10 thousand drams. – Previously, a fine in the amount of 20 thousand drams was envisaged. 2. Allowing the operation of a vehicle without a registration number, with a forged or replaced registration number or a temporary license plate by the heads of organizations or persons in charge of the technical condition of vehicles վիճ permitting the operation shall result in a fine of 29 thousand drams. – Previously, a fine in

the amount of 100 thousand drams was envisaged. 3. Allowing drivers who are not sober to drive vehicles by the heads of organizations or persons in charge of the technical condition of vehicles առաջ imposes a fine in the amount of 29 thousand drams. – Previously, a fine in the amount of 50 thousand drams was envisaged. 4. Condition of the technical condition of the heads of the organizations or

the vehicles և the right of the persons responsible for the operation to drive vehicles, whose right to drive vehicles has been suspended or deprived of that right, as well as the permission to drive vehicles with a valid driver’s license, shall result in a fine.29 in the amount of one thousand drams. – Previously, a fine of 50 thousand drams was envisaged.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *